Klimatkompensation

Vi gör det lilla extra

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

För oss på xtra hemservice är vår miljö och hur vi tar hand om vår jord vi lever på mycket viktigt. Vi har valt att använda oss av miljövänliga produkter från green care professional och miljövänligt diskmedel i vår verksamhet. Dessa två produkter används till 95% inom städningen och de fungerar mycket bra.

Vi klimatkompenserar genom att engagera oss i detta projekt Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el.

Det handlar om ett helhetstänk i hela vår verksamhet, vi samåker till de jobb vi kan göra det. Vi jobbar aktivt på att bli pappersfria i vår verksamhet. Vi skickar alla fakturor via E-Post, våra leverantörer skickar sina fakturor digitalt till oss. Bränslet till våra gräsklippare är av typen Alkylatbensin

Xtra Hemservice Certifikat Klimatkompensation

Hälsningar

Håkan Lindkvist

VD & ägare av Xtra Hemservice