Sanering

Vi gör det lilla extra

Vi utför sanering av

  • Mögel

  • Fuktskadesanering

  • Klottersanering

  • Oljesanering

  • Selektiv rivning/manuell rivning av källare, förråd och mindre hus.

  • Röksanering

Vi sorterar självklart materialet och besörjer att det kommer på återvinningscentralen och ser till att skicka materialet till materialåtervinning.