Socialt entreprenörskap

Vi gör det lilla extra

Vi är ett socialintegrerat företag

Vår viktigaste del i Xtra Hemservice är vårt engagemang för att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Vi jobbar aktivt med att slussa in personer som haft det kämpigt på arbetsmarknaden. Just nu jobbar tre anställda med varierad arbetstid från 15-75% åt oss. Vi kommer under hösten att utöka vår verksamhet och ta in ett antal nya härliga människor som via praktik förhoppningsvis börjar jobba hos oss om allt slår väl ut.

Vi har kontinuerlig kontakt med Viva kompetenscentrum Umeå Kommun, arbetsförmedlingen samt Iris Hadar där de hjälper till med att hitta personer som behöver komma ut i praktik som ett första steg eller personer som är är färdiga för arbetsmarknaden via en kort praktik hos oss. Vår målsättning är att anställa så många som möjligt av dessa personer som kommer in och arbetstränar och eller gör praktik hos oss.

Vid tangentbordet

Håkan Lindkvist

Grundare & ägare av Xtra Hemservice i Umeå AB