Trädbeskärning

Vi gör det lilla extra

 Trädbeskärning

När du beställer träbeskärning hos oss ingår alltid ett kostnadsfritt besök där trädgårdsmästaren går igenom med dig vilket eller vilka träd som ska beskäras.

Nedan är en visar en ungefärlig uppskattning över hur lång tid det tar att beskära ett träd inklusive bortforsling av ris.

 

Kronrensning består av borttagning av en eller flera av följande delar: döda, angripna och/ eller trasiga grenar, för att fräscha upp kronan.

Urglesningsbeskärning är ett sätt att beskära i syfte att öka ljuset penetration och luftrörelser i hela kronan. Resultatet är en förbättring av trädstrukturen och minskade angrepp av trädsjukdomar.

Kronlyft är en teknik, där grenar och stammar i de nedre delarna av trädet tags bort, för att öka avståndet mellan marknivå och de nedre grenarna. Detta för att skapa yta under trädet, förbättra utsikten eller för att få ljusinsläpp till marken.

Kronförminskningär en reduktion av höjd och storlek av hela trädet genom att grenarna beskärs jämnt över hela kronan.

Uppbyggnadsbeskärning tillämpas oftast på unga träd. Det främsta syftet med denna typ av beskärning är att främja bildandet av en bra stam- och gren struktur. Detta genom att förbättra position, avstånd, tillväxt och styrka av grenfästen och slutligen storleken av grenar. En välplanerad, formativ beskärning av ett ungt träd under de första åren kan förlänga dess livslängd avsevärt.

Formbeskärning: Om du vill ha ditt träd i en viss form, eller beskära det för att skapa fri sikt, då tillämpas s.k. formbeskärning. Härmed tar vi fortfarande hand om att trädets hälsa, och beskär på ett sätt där trädet inte tar skada.