loader image

Socialt entreprenörskap

Vi gör det lilla extra

Vi är ett socialintegrerat företag

En mycket viktigt del för oss är vårt engagemang för att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. Vi jobbar aktivt med att slussa in dessa personer på arbetsmarknaden.

Vi har kontinuerlig kontakt med Viva kompetenscentrum, Umeå Kommun, Arbetsförmedlingen samt Iris Hadar där vi tillsammans hjälper till att hitta personer som behöver komma ut i praktik. Vår målsättning är att anställa så många som möjligt av dessa personer som kommer och arbetstränar eller gör praktik hos oss.

Under 2019 jobbade tre personer, med varierad arbetstid från 15-75 %, hos oss. Vår målsättning är att utöka vår verksamhet och ta in ett antal nya praktikanter som förhoppningsvis börjar jobba hos oss inom en snar framtid.