loader image

Rut och rot

Vi gör det lilla extra

Du använder rot- och rutavdraget genom att vi gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär vi utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till oss förifylls beloppet i din inkomstdeklaration.

Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Rot- och rutavdragets storlek

Rotavdraget är max 50 000 kronor per person och år.

Rotavdraget

 • För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden.
 • Rotavdraget är max 50 000 kr per person och år.

Du kan få rotavdrag för:

 • Om- och tillbyggnadsarbeten på ett småhus som är äldre än fem år Läs mer om husets värdeår
 • Reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Vanliga åtgärder är att måla om och byta till likvärdiga golv, tak och väggmaterial

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus eller en friliggande byggnad, exempelvis ett garage.

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i.

Du kan även få rotavdrag för arbeten som utförs i en bostadsrätt men endast för de arbeten som sker innanför innerväggarna och innertaket.

Rutavdraget

 • För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.
 • Rutavdraget är max 50 000 kr per år (sedan 1 juli 2019).

Du kan få rutavdrag för:

 • barnpassning
 • flyttjänster
 • data och IT-tjänster
 • kläd- och textilvård
 • personlig hjälp och omsorg
 • städ- och rengöringsarbeten
 • snöskottning
 • trädgårdsarbete
 • reparation av vitvaror

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i.

Det är vi som har utfört arbetet som ansöker om din preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket för den summan.

Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag 50 % 50 000 kr

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Mer information om Rot och Rut hittar du på Skatteverketshemsida